^Zpět na hlavní stránku

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sbor dobrovolných hasičů Bozkov je organizací, která se kromě své  hlavní činnosti dané svou podstatou - požární ochrana- věnuje hlavně sportovní činnosti svých členů a ve velké míře práci s dětmi a mládeží .

Při své  práci s dětmi a mládeží  se držíme zásady, že každé dítě má šanci se ukázat a každé dostane možnost se začlenit do kolektivu. I když velká část práce s mládeží je jejich příprava na dětské soutěže, můžeme se hrdě pochlubit, že do našeho systému dokážeme zapracovat i děti méně pohybově nadané a  s velkou úspěšností jim pomoci při rozvoji jejich pohybové zručnosti. I díky této filozofií nemáme nouzi o zájemce z řad nejen místních dětí z Bozkova, ale i z poměrně širokého okolí.  

Že je tato filozofie uspěšná nám ukazují výsledky z posledních let, kdy naše dětská družstva delší dobu patří k okresní špičce a z nich vzešlé družstvo dorostenek postoupilo v loňském roce až na Mistrovství České republiky.

Mimo sportovní činnost pořádáme během každého roku spoustu kulturních a obecně prospěšných akcí, jako jsou maškarní plesy, dětské i dospělácké soutěže, pouštění draků, pálení čarodejnic, tradiční výlet a samozřejmě i tento Dětský tábor.

Jeho účast není podmíněna členstvím v našem sboru, přesto ale  nijak neskrýváme myšlenku, že část programu tábora je tvořena věcmi z oblasti požární ochrany, první pomoci a dalších dovednostních disciplín, které se běžně používají u práce s mladými hasiči. Jedná se o prvky zakomponované do běžných her, takže pro děti to není nijak svazující. Máme radost, že po každém táboře se najdou další děti, které samy projeví zájem pokračovat v této činnosti celoročně.

Pro ilustraci o naší komplexní práci můžete nahlédnou to naší poslední výroční zprávy, která byla prezentována na valné hromadě  a je souhrnem naší práce za rok  2013:  Zpráva velitele o činnosti za rok 2013